Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen aan de gebruiker. Fouten en verzuimen zijn echter nooit uit te sluiten.Leven bij Cerridwen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met aangeboden informatie omgaan is voor eigen verantwoording. Deze website bevat ook hyperlinks naar sites die niet van Leven bij Cerridwen zijn. De inhoud van deze websites valt buiten de controle van Leven bij Cerridwen. Leven bij Cerridwen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze sites. Gebruikers leggen voor eigen risico verbinding met websites en dienen niet zonder meer uit gaan van de juistheid van informatie. Eventuele adviezen op de site zijn veilig voor zelfzorg voor gezonde mensen. Heb je gezondheidsklachten, ga dan ook naar je (huis)arts en laat hem/haar een diagnose stellen. Leven bij Cerridwen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van Leven bij Cerridwen beschikbaar is.