Privacy statement

Vanaf 25 mei 2018 moet ieder bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt, een privacy statement hebben waarin je kunt lezen wat voor gegevens er verwerkt worden en wat daarmee gebeurt.  

 

Dit is het privacy statement van Cerridwen's Ketel dat wil zeggen dat je hier informatie vindt over wat we bij ons bedrijf en de handelsnamen:

  • ·         Cerridwen's Ketel, praktijk voor natuurgeneeskunde
  • ·         Leven bij Cerridwen - Ayurveda en meer
  • ·         www.leven-bij-cerridwen.nl & www.ayurvedaenmeer.nl
  • ·         www.cerridwensketel.nl & www.madeleinevandenhoek.nl

doen met jouw gegevens.

 

Leven bij Cerridwen vindt jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen we er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.  Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Echter kan Leven bij Cerridwen / Cerridwen's Ketel niet aansprakelijk worden gesteld als informatie door derden wederrechtelijk wordt verkregen.

 

In dit Privacy Statement delen we hoe we die gegevens of informatie die je met ons deelt gebruiken. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je zowel online als offline met ons deelt:

online

als je een van onze websites behorende bij Leven bij Cerridwen of de website van Cerridwen's Ketel, praktijk voor natuurgeneeskunde

offline

als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan ons geeft op een event omdat je onze nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt. Daarnaast wordt bij een bezoek aan de praktijk relevante medische informatie bewaard in een dossier zoals wettelijk verplicht is.  Dit laatste wordt alleen gedaan indien je komt voor een natuurgeneeskundig of ayurvedsich consult of behandeling.

Door onze websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Disclaimer die van toepassing zijn op onze websites. Ook wanneer je offline gegevens met ons deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

 

 Doeleinden van de gegevensverwerking

 

Gegevens die je zelf actief verstrekt

Indien je via de website gegevens zoals je naam en e-mailadres invult, zal dit alleen worden gebruikt voor het onderwerp dat je zelf heeft aangegeven, zoals: inschrijving nieuwsbrief, inschrijving workshop of cursus, aanmelding voor een consult of behandeling, informatieverzoek en dergelijke. Gegevens die je via onze website of e-mail aan ons verstrekt worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of administratieve doeleinden.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt.

 

Persoonsgegevens die om technische redenen automatisch aan ons worden doorgegeven

 

Cookies

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.
Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je onze website bezocht.  In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat wij van tevoren toestemming moeten vragen om cookies te mogen plaatsen op je computer. Daarom tonen wij je bij het eerste bezoek aan de website eerst een cookie melding. Je kunt hierin aangeven of je hier wel of niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor kiest om onze website te blijven gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe jij als bezoeker onze websites gebruikt. Verderop vind je uitgebreidere uitleg over google analytics.

Ook maken wij gebruik van diensten van Google om te kunnen analyseren hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt in de vorm van cookies, met inbegrip van het IP-adres, door Google opgeslagen op hun eigen servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, deze wijzigt regelmatig.

Wij wijzen er hierbij ook op dat Google deze informatie aan derden kan verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Leven bij Cerridwen/Cerridwen's Ketel heeft hier geen invloed op. Leven bij Cerridwen/Cerridwen's Ketel heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Workshops en Cursussen

Wanneer je wil meedoen met een workshop, cursus of training dan hebben we gegevens van je nodig om je te kunnen bereiken, in te lichten waar de workshop/ cursus plaatsvindt en hebben we gegevens nodig voor de financiële administratie.

Soms hebben we extra informatie nodig om te kunnen beoordelen of een training /cursus geschikt voor je is en je deze veilig kan volgen.

Dit kan onder andere gelden voor Mindwalk of yoga. Het is dan voor ons van belang te weten of zwanger bent, of  dat je blessures of andere gezondheidsproblemen hebt waardoor aanpassingen nodig zijn. Want hoewel het je eigen verantwoordelijkheid is dat je meedoet, willen we er alles aan doen ervoor te zorgen dat je veilig kan deelnemen. Omdat we snappen dat dit soort gegevens erg gevoelig kunnen zijn bewaren we ze ook niet langer dan nodig is of zolang de wet bepaalt. Het moge duidelijk zijn dat dit soort gegevens niet met derden wordt gedeeld, soms kan het echter wel zo zijn dat dit wel duidelijk wordt door het groepscontact dat er is. Een hoogzwangere buik bijvoorbeeld is over het algemeen nu eenmaal moeilijk te verhullen.

 

De natuurgeneeskundige praktijk

Binnen onze praktijk verwerken we zeer gevoelige gegevens. We zijn ons daar terdege van bewust en zullen alles doen dat binnen onze mogelijkheden ligt om te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn en niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor je ze aan ons hebt verstrekt.

Wij bewaren en verwerken de gegevens die je aan ons verstrekt via emails, intakeformulieren, anamneseformulieren, voedingsdagboeken, klachtenchecklists en updateformulieren met als doel jouw behandeltraject te kunnen uitvoeren. Wij zullen je gegevens nooit delen met derden en/of bedrijven tenzij je hier zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).

Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier

als natuurgeneeskundig therapeut ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid (ook dit gebeurt alleen in overleg)

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven,  zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 Ik verstrek geen gegevens aan derden behalve in bovengenoemde gevallen of als de wet mij daartoe geen andere keuze laat.

 

Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Over het algemeen zijn dit onderstaande gegevens:

naam, adres en woonplaats

geboortedatum

datum van consult/ behandeling

een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult natuurgeneeskunde’, of 'ayurvedische behandeling’

de kosten van het consult

 

Nieuwsbrief

Via onze site kun je je aanmelden als geïnteresseerde voor onze nieuwsbrief. Als je je opgeeft voor de nieuwsbrief ontvang je een aantal keer per jaar (gemiddeld 1x per maand maar vaak minder, en maximaal 2x per maand) een digitale nieuwsbrief. Hierin vind je informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen Leven bij Cerridwen, soms een aanbieding en altijd nuttige achtergrondinformatie zoals een recept. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het op de hoogte gesteld worden van activiteiten van Leven bij Cerridwen zul je deze berichten en/ of interessante aanbiedingen van Leven bij Cerridwen en mogelijk derden ontvangen. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Je inschrijfgegevens worden bewaard tot jij je uitschrijft, wat je op ieder gewenst moment kunt doen met de link onderaan iedere nieuwsbrief. Daarna worden ze automatisch verwijderd en zul je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen

Wij maken gebruik van Mailchimp.  Mailchimp hanteert een eigen privacyverklaring, lees het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie.

 

Affiliates en samenwerkingspartners

Op onze website plaatsen we links naar externe websites van samenwerkingspartners en affiliates als we denken dat die informatie waardevol voor je is. We hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. We raden je aan de Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

 

Let op met informatie die je openlijk deelt onder meer op onze websites of social media

We vinden jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op onze blogs, in de chat tijdens een webinar of op onze social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Leven bij Cerridwen maakt gebruik van Facebook en Instagram. Deze verklaring is niet van toepassing op gebruik van deze media. Lees daarvoor de privacyverklaring van Facebook en van Instagram, die beide regelmatig kunnen wijzigen.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Deelnemers stemmen door inschrijving en deelname aan een activiteit van Leven bij Cerridwen / Cerridwen's Ketel in met het gebruik van de gegevens om een bestand aan te houden, voor het voeren van de (financiële) administratie en het op de hoogte stellen van activiteiten en mogelijke wijzigingen van betreffende activiteit(en). Op jouw schriftelijke verzoek via de mail zal Leven bij Cerridwen / Cerridwen's Ketel inzage verschaffen over welke persoonsgegevens zij beschikt, en indien gewenst, corrigeren, toevoegen en indien dit niet conflicteert met lopende afspraken of de wet, verwijderen.

Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: info@ayurvedaenmeer.nl
Tot slot wijzen we je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 Wijzigingen in dit Privacy Statement

 Eventuele wijzigingen van onze websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. We raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

 

Vragen over het Privacy Statement

We houden dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@ayurvedaenmeer.nl en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

 

Cerridwen's Ketel, praktijk voor natuurgeneeskunde

Leven bij Cerridwen- Ayurveda en meer

Madeleine van den Hoek

postadres: Lucas Gassestraat 54, 5701 BR Helmond

bezoekadres: Havenweg 2, 5735 SH Aarle Rixtel

Tel.: 06-18760855

 

laatste update 24-5-2018