Disclaimer

 

GEBRUIKERSVOORWAARDEN
De informatie op deze website kunnen we zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te inspireren op het gebied van gezond oud worden. De informatie op deze site kan niet zonder meer worden aangemerkt als advies.

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen aan de gebruiker. Fouten en verzuimen zijn echter nooit uit te sluiten.Leven bij Cerridwen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met aangeboden informatie omgaan is voor eigen verantwoording. Deze website bevat ook hyperlinks naar sites die niet van Leven bij Cerridwen zijn. De inhoud van deze websites valt buiten de controle van Leven bij Cerridwen. Leven bij Cerridwen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze sites. Gebruikers leggen voor eigen risico verbinding met websites en dienen niet zonder meer uit gaan van de juistheid van informatie. Eventuele adviezen op de site zijn veilig voor zelfzorg voor gezonde mensen. Heb je gezondheidsklachten, ga dan ook naar je (huis)arts en laat hem/haar een diagnose stellen. Leven bij Cerridwen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van Leven bij Cerridwen beschikbaar is.

We garanderen ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

 

 

TARIEVEN

Alle prijzen op deze website zijn inclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.

EXTERNE LINKS

 

Als we denken dat het interessant voor je is, delen we op deze website links naar externe websites van samenwerkingspartners, affiliates of interessante partijen. We wijzen je erop dat wij geen controle hebben over deze websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar onze website links bevat.

 

 

INETELLECTUEEL EIGENDOM  & RECHTEN HIERVAN

 

Alle rechten op deze website behoren toe aan Ceridwen's Ketel / Leven  bij Cerridwen., of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Ceridwen's Ketel / Leven  bij Cerridwen, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Ceridwen's Ketel / Leven  bij Cerridwen.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost Brabant.