Disclaimer

De informatie op deze website kunnen we zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te inspireren op het gebied van gezond oud worden. De informatie op deze site kan niet zonder meer worden aangemerkt als advies.

 

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen aan de gebruiker. Fouten en verzuimen zijn echter nooit uit te sluiten. Leven bij Cerridwen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met aangeboden informatie omgaan is voor eigen verantwoording.

 

Deze website bevat ook hyperlinks naar sites die niet van Leven bij Cerridwen zijn. De inhoud van deze websites valt buiten de controle van Leven bij Cerridwen. Leven bij Cerridwen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze sites. Gebruikers leggen voor eigen risico verbinding met websites en dienen niet zonder meer uit gaan van de juistheid van informatie.

 

De informatie en (yoga) oefeningen op deze website zijn niet bedoeld om een diagnose te stellen, om te behandelen of ter genezing van welke ziekte of aandoening  dan ook. Niets op deze website kan gezien worden als vervanging van professionele gezondheidszorg. Heb je gezondheidsklachten, ga dan (ook) naar je (huis)arts en laat hem/haar een diagnose stellen. Eventuele zelfzorg adviezen op de site zijn normaal gesproken veilig voor gezonde mensen, maar ieder mens is uniek, dus gebruik altijd je gezonde verstand en je "gutfeeling" voordat je iets toepast. Bovendien kunnen inzichten veranderen.

 

Heb je gezondheidsklachten, ga dan (ook) naar je (huis)arts en laat hem/haar een diagnose stellen. Voor wat betreft de yogaoefeningen op deze website geldt dat er net als met elke bewegingsvorm en bewegingsprogramma een  kans kan bestaan op blessures. Door deelname aan de (online) lessen, programma's of het doen van oefeningen op deze website en elders aangeboden vrijwaar je Cerridwen's Ketel/Leven bij Cerridwen/Natuurlijk Leven Academie en Madeleine van den Hoek van elke verantwoordelijkheid.

 

Zij is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van Cerridwen's Ketel/Leven bij Cerridwen/Natuurlijk Leven Academie beschikbaar is. Jij bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het welzijn van jouw lichaam en geest.  Ben je onder behandeling bij een arts of specialist, overleg dan vooraf voordat je aan een van de activiteiten meedoet.

 

We garanderen ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

 

TARIEVEN

 

Alle prijzen op deze website zijn inclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.

Kosten voor consulten en behandelingen bij klachten in de natuurgeneeskundige praktijk van Cerridwen's Ketel zijn vrijgesteld van BTW.

 

EXTERNE LINKS

Als we denken dat het interessant voor je is, delen we op deze website links naar externe websites van samenwerkingspartners, affiliates of interessante partijen. We wijzen je erop dat wij geen controle hebben over deze websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar onze website links bevat.

 

INETELLECTUEEL EIGENDOM  & RECHTEN HIERVAN

Alle rechten op deze website behoren toe aan Ceridwen's Ketel / Leven  bij Cerridwen., of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Ceridwen's Ketel / Leven  bij Cerridwen, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Ceridwen's Ketel / Leven  bij Cerridwen.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost Brabant.